24 กรกฎาคม 2562 ล็อตใหญ่! สิงคโปร์ยึดงาช้างเกือบ 9 ตัน เกล็ดตัวนิ่มกว่า 10 ตัน

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/281965

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยึดตู้คอนเทนเนอร์บรรจุงาช้างหนัก 8,800 กิโลกรัม และเกล็ดตัวนิ่มหนักกว่า 10,000 กิโลกรัม นับเป็นการบุกยึดงาช้างผิดกฎหมายครั้งใหญ่สุดในประเทศสิงคโปร์ โดยตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งจะนำส่งไปยังประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่เชื่อว่างาช้างจำนวนนี้ถูกตัดมาจากช้างป่าแอฟริกันกว่า 300 ตัว ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือราว 398 ล้านบาท และเกล็ดอีกกว่า 10,000 กิโลกรัม มาจากตัวนิ่มประมาณ 2,000 ตัว ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,000 ล้านบาท